Erciş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Sanat

ERCİŞLİ EMRAH

Ercişli Emrah, 17. yy’da Erciş’te yaşamış ünlü bir aşk hikâyesinin hem kahramanı, hem de Türk Halk Edebiyatı’nın ünlü saz şairlerinden biridir. Şiirlerinde Emrah, Sefil Emrah, Dertli Emrah, Aşık Emrah ve Kul Emrah mahlaslarının kullanıldığı görülmektedir. Bu mahlasların Emrah tarafından mı yoksa meddahlar tarafından mı kullanıldığı bilinmemektedir.

Emrah ile Selvi/Selbihan Hikayesi, Türk Halk Hikâyeleri arasında geniş bir coğrafyada bilinmektedir. Hikâyelerde Emrah’ın Selvi/Selbihan adlı sevgilisine kavuşmak için yollara düşen, ayrılıklara ve acılara katlanan bir âşık olduğu belirtilir. Hikâyenin ikinci önemli kahramanı Selvi/Selbihan ise Erciş Kale Beyi Miroğlu Ahmet Bey’in kızıdır.

Ercişli Emrah’ın şiirlerinde duru bir Halk Türkçesi hâkimdir. Söyleyişi içtendir. Şiirlerinde yaşadığı coğrafyanın tabiat güzelliklerini ve sevgilisine olan aşkını, özlemini anlatırken söylemek istediklerini özentisiz bir dille ifade etmiştir. Diğer önemli bir konu ise Ercişli Emrah’la Erzurumlu Emrah’ın birbiriyle karıştırılıyor olmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda Erzurumlu Emrah’ın 19. yy’da yaşadığı, Ercişli Emrah’ın şiirlerinde Türkçe’yi Erzurumlu Emrah’ın ise Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dil kullandığı tespit edilmiştir. Yine araştırmacıların birçok tespiti sonucunda, aralarında 200-250 yıl zaman farkı olan bu iki halk ozanının birbiriyle karıştırılmasının önüne geçilmiştir.

Ercişli Emrah’a ait olan birçok şiir, değişik sanatçılar tarafından bestelenerek radyo ve tv’lerde okunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Tutam Yar Elinden, Bir Yiğit Gurbete Gitse, Dedim Dedi, Seherden Uğradım Göl Kenarına, Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi, Bizim Sahraların Başı, Ağalar Gurbetten Geldim, Bugün Ben Bir Güzel Gördüm, Gine Bahar Oldu Coştu Yüreğim, Çıktım Yücelere Seyran Eyledim, Bad-ı Saba Sen Mevla'yı Seversen, Katar Katar Olmuş Giden Turnalar.” 

ERCİŞLİ EMRAH'IN ESERLERİ

Ağalar Gurbetten Geldim

Bad-ı Saba Sen Mevla'yı Seversen

Bade İçerler Nazınan

Baktım Selvi Bağı Susmuş

Bir Nazenin Bana Gel Gel Eyledi

Bir Yiğit Gurbete Gitse

Bizim Sahraların Başı

Çığrışır Bülbüller

Çıktım Yücelere Seyran Eyledim

Geldi Geçti Erenlerin Kervanı

Gine Bahar Oldu Coştu Yüreğim

Katar Katar Olmuş Giden Turnalar

Salındı Bahçaya Girdi

Seherden Uğradım Göl Kenarına

Söyledi Yoh Yoh

Tutam Yar Elinden

Yar Senin Elinden Hastayım

Yüce Dağların Başından

Yüz Bin Mihnet İle Bir Bağ Yetirdim

ERCİŞ TÜRKÜLERİ

Ahlat'ın Alması Gelir

 

Akşam Aralar Beni

 

Al Papağ Oğlan

Ala Boz Dumanlı Şahım

Alma Attım Nar Geldi

 

Al Yağlık Mavi Yağlık

Ay Doğdu Bedir Allah

 

Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız

Bağınızda Üzüm Var

 

Bağlarda Buluşalım

 

Bahçalar Barı Çalar

 

Bahçalarda Çedene

 

Bahçalarda Pıtırak

 

Bahçaya Gel Ki Görem

Bal Yeme Bal Şirin Olur

Bayazıt'ın Bu Kalası

 

Belinde Kama Sevdiğim

 

Ben Horozam Öterem

Bir Bölük Ağca Kızlar

Bizim Köyde Düğün Var

Boyakçının Gelini

Bu Akşam Sen Bize Gel

Bu Dağda Maral Gezer

Bu Dağın Oylumuna

Bu Dağlar Danelendi

Bu Dere Buz Bağlamış

Bu Dereden Esen Yel

Bulak Başında Durma

Burayı Sel Bastı Da Gelin

Can Maral

Çayda Kumlar Kaynaşır

Çıranın Burnunu Kes

Çimende Sürü Kazlar

Dağlara Dağlara Ben Dayanamam

Dalga Sesi Geliyor

Davulun Sesi Uzaklardan Hoş Gelir

 

Dereyi Duman Doldurur

Dönderin Yar Dönderin

Dur Yerinde

Ela Gözlü Nazlı Yari

El Cevaz El Cevaz

Elindeki Nargile

Erik Ağacı Çüt Saçağı

Erikler Çiçek Açtı

Esmam Gider Yol Üste

Esmere Söyle Söylesin

Evleri Sekilidir

Eyvanın Altından Geçtim

Ezem Ezeden Oğlan

Ezmeyinen Büzmeyinen

Ferom Yaylaya Yaylaya

Gel Beri Yar

Geldi Ekin Zamanı

Giden Ay Tutulur Mu

Giderem Böylesine

Gidersen Uğur Ola

Gine Lal Oldum

Gir Bahçaya

Git Süphandan Kar Al Getir

Gülüm Bizim Bağda Süsem Var

 

Güzeller Ah Güzeller

Havada Vurdum Gecele

Hazalım Yelli Yelli

Horozu Kattım Eyvana

İndim Kuyu Dibine

Kalenin Bedenleri

Kapılarında Kuyu Var

Kar Yağar Bardan Bardan

Kara Yer Kara Yerde

Karanfil Esti Ne'dim

Karanfilin Buharı

Kars'a Giderim Kars'a

Karşıdadır Evleri (Narune)

Karşıdan Yar Geliyor

Kaşların Karasına

Kekliğim Bağla Beni

Kıratımı Nallatırım

Kızlar Mendilimi Yıkayın

Kotana Bak Kotana

Le Ana Le Ana

Martinim Atılmıyor

Maydanoz Destesiyem

Mehleyi Geze Geze

Men Gülümü Deste Bağlaram

Mendi

Mendi Yoldum Bahçadan

Mendil Aldım Bir Deste

Mendilimde Kişmiş İle Badem Var

Menşure Hanım

Meyhaneyi Belada

Ne Haldayım Sormadın

Niçin Girdin Değirmene

Pencerede Şişesin

Porzeri'yi Vurdular

Sarı Sarı Sarayım

Sevdi Can

Su Gelir Merdin Merdine

Su Gelir Millendirir

Sudan Naziksen Oğlan

Şık Şık Bilezik Kolunda

Şirin Nar Ağacıyam

Tarak Başına Değmez (Tahsilli)

Vay Erdişim

Yar Bu Dağlar Neden Ağlar

Yar Ha Nanay (O Giden Yara Gurban)


Yastık Attım Bostana

Yeşil Erdiş'ten Misen

Yoncalar

Yüksek Konağın Gelini

Yürü Güzel Yürü

Yürü Durnam Kar Geldi