Erciş Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Erciş Ziraat Odası > Oda Meclisi

Oda Meclisi

Meclis Kurulu Başkanı


İbrahim AKAN
Meclis Kurulu Başkan Vekili


Nihat ÇELİK
Meclis Kurulu Üyesi


Meclis Kurulu Üyesi


Meclis Kurulu Üyesi


Fadli Türkmen
Meclis Kurulu Üyesi


Mehmet GÜZE
Meclis Kurulu Üyesi


Mehmet Kemal BARAN
Meclis Kurulu Üyesi


Kasım BARAN
Meclis Kurulu Üyesi


Ekrem NADİROĞLU
Meclis Kurulu Üyesi


Çetin PULAT
Meclis Kurulu Üyesi


Meclis Kurulu Üyesi


Kemal HASANOĞLU
Meclis Kurulu Üyesi


İzzet KILIÇ
Meclis Kurulu Üyesi


Muhammet Sadık İSLAMOĞLU
Meclis Kurulu Üyesi


Kıyasettin TUNÇ
Meclis Kurulu Üyesi


ÜnvanMeclis Kurulu Üyesi

Mehmet ÇİFTCİOĞLU
Meclis Kurulu Üyesi


Meclis Kurulu Üyesi


Vedat MACİT
Meclis Kurulu Üyesi


Sıddık ÇİFTÇİ
   Meclis Kurulu Üyesi